Disclaimer

Wij stellen alles in het werk om binnen ons vermogen de door ons te verlenen diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren.
Wij staan echter niet in voor de volledigheid, tijdigheid, functioneren en inhoud van de door ons te verlenen diensten en op basis van deze diensten verstrekte informatie.

Het vorenstaande houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen van de door ons aan U verleende producten en diensten. Een dergelijke aansprakelijkheid wordt dan ook volledig uitgesloten.

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies.

Vanwege de hoeveelheid offerte aanvragen en opdrachten dient u rekening te houden met lange wachttijden.

Daarnaast kunnen wij tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen m.b.t. onderhoud gasapparatuur.

Met excuses voor het ongemak.